Podívejte se na kalendář úrody a rychle zjistíte, kdy se sklízí který druh ovoce či zeleniny.

Je naší prioritou zpracovávat suroviny ihned po sklizni a dosáhnout co nejvyšší kvality našich výrobků.